Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 184/RMČ/2005

k návrhu na zrušení usnesení Rady městské části Praha 14 č. 68/RMČ/2005 ze dne 1. 2. 2005


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha 14 č. 68/RMČ/2005

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o zrušení usnesení Rady městské části Praha 14 č. 68/RMČ/2005

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, Advokátní kancelář, Mgr. Liliana Vochalová, nám. I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2