Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 188/RMČ/2005

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu neurčitou

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce