Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 190/RMČ/2005

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, I. kategorie v domě č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, který předmětný byt užívá po původních nájemcích, kteří trvale opustí společnou domácnost

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 905, ul. Slévačská, Praha 9 s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 15. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemci