Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 194/RMČ/2005

k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 od 1. 2. 2005 do ukončení stavby komunikace


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s prominutím placení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o neodsouhlasení prominutí placení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 od 1. 2. 2005 do ukončení stavby komunikace v ul. Splavná a Světská

 

 

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM