Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 195/RMČ/2005

k návrhu na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 1855/OSM/98 v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 1855/OSM/98 ze dne 4. 2. 1998 v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o odsouhlasení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 1855/OSM/98 ze dne 4. 2. 1998 v objektu č. p. 1002 ul. Bryksova, Praha 9

 

T: 30. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, EPOSTA s.r.o., Bryksova 1002, Praha 9