Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 196/RMČ/2005

k návrhu na výměnu nebytového prostoru


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. výměnu nebytových prostor v objektu Bří Venclíků 1070, původně byt č. 7, za nebytový prostor v objektu č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, původně byt č. 5

2. rekolaudaci bytové jednotky č. 7 na byt

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o schválené výměně nebytových prostor a schválené rekolaudaci bytové jednotky č. 7 na byt

 

T: 29. 4. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS