Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 203/RMČ/2005

k návrhu nového znění Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14, schválená usnesením Rady městské části Praha 14 č. 71/R/2003 ze dne 7. 1. 2003

II. s c h v a l u j e

Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14

III. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit s novým zněním Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14, ředitele ZŠ a MŠ

T: 20. 4. 2005

2. řídit se Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14

 

T: průběžně

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ