Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 204/RMČ/2005

k návrhu nového znění Pravidel pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 za zlepšený hospodářský výsledek


Rada městské části Praha 14

I. r u š í

Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a předškolních zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 schválená usnesením Rady městské části Praha 14 č. 785/R/2001 ze dne 13. 11. 2001

II. s c h v a l u j e

Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 za zlepšený hospodářský výsledek

III. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení, ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ

T: 20. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, OESM