Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

57. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 4. 2005

č. 205/RMČ/2005

k návrhu smluv o úhradě příspěvků na nákladech spojených s provozem Lékařské služby první pomoci pro rok 2005, uzavřených mezi městskou částí Praha 14 a městskými částmi Praha 20 a Praha 21


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s obsahem smluv o úhradě příspěvků na nákladech spojených s provozem Lékařské služby první pomoci pro rok 2005, uzavíraných mezi městskou částí Praha 14 a městskými částmi Praha 20, Praha 21, pro které je LSPP zajišťována

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smluv o úhradě příspěvků na nákladech spojených s provozem Lékařské služby první pomoci pro rok 2005 mezi městskou částí Praha 14 a městskými částmi Praha 20, Praha 21

T: 29. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OSVZ, OESM, MČ Praha 20, MČ Praha 21