Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 599/RMČ/2005

plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s plněním příjmů a výdajů městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2005

příjmy
178.377,43 tis. Kč
výdaje
192.453,22 tis. Kč
kapitálové
24.715,44 tis. Kč
běžné
167.737,78 tis. Kč
ztráta
14.075,79 tis. Kč

 

 

2. s plněním finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2005 s hospodářským výsledkem ve výši 24 619 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 plnění příjmů a výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. - III. čtvrtletí roku 2005

T: 13. 12. 2005

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM