Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 600/RMČ/2005

k návrhu na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s III. úpravou a změnou rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005

schválený rozpočet
214.014.000 Kč
financování
4.591.000 Kč
výdaje
218.605.000 Kč
upravený rozpočet po II. úpravě a změně
270.332.300 Kč
navýšení rozpočtu v III. úpravě celkem
13.848.100 Kč

z toho:dotace ze státního rozpočtu

4.955.900 Kč

investiční dotace MHMP

- 1.000.000 Kč

fond rezerv a rozvoje

5.699.600 Kč

ostatní

2.176.200 Kč

navýšení o příspěvek ze zdaňované činnosti

1.135.000 Kč

zaměstnanecký fond

881.400 Kč
rozpočet po III. úpravě a změně k 30. 11. 2005 činí
284.180.400 Kč

 

 

2. s úpravou finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2005 dle přílohy

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2005 a úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2005 k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM