Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 601/RMČ/2005

k návrhu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s návrhem rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006

s objemem příjmů
232.010,0 tis. Kč
s objemem výdajů
229.771,0 tis. Kč
běžné výdaje
228.671,0 tis. Kč
kapitálové výdaje
1.100,0 tis. Kč
financování
-2 239,0 tis. Kč
 

 

2. s limitem objemu mzdových prostředků, finančních prostředků na platy 53.350 tis. Kč

3. s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti vlastního hospodaření na rok 2006 dle přílohy č. 2

4. s poskytnutím přechodné finanční výpomoci ČČK ve výši 300 000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2006

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: odbory úřadu, příspěvkové organizace