Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 602/RMČ/2005

k návrhu na otevření kontokorentního úvěru na rok 2006 u PPF banky, a. s. ve výši 10 000 tis. Kč


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem na otevření kontokorentního úvěru na rok 2006 u PPF banky, a. s. ve výši 10 000 tis. Kč

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na otevření kontokorentního úvěru na rok 2006 u PPF banky, a. s. Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM