Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 603/RMČ/2005

k návrhu na podání žádosti o dotaci z dotačního Programu podpora terénní práce 2006


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s podáním žádosti o dotaci z dotačního Programu podpora terénní práce 2006
2. s vyčleněním finančních prostředků pro spoluúčast na dotačním Programu podpora terénní práce 2006 ve výši 94.665 Kč

II. u k l á d á

1. Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit předložení žádosti o dotaci z dotačního Programu podpora terénní sociální práce 2006 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

2. Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

vyčlenit finanční prostředky pro spoluúčast na dotačním programu ve výši 94.665 Kč

T: 2. 12. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk, Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OSVZ, KT, OESM