Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 604/RMČ/2005

k návrhu na zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2005


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

složení hlavní inventarizační komise (HIK) pro zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je Statutem hl. m. Prahy svěřena městské části Praha 14 k 31. 12. 2005 :

předsedkyně HIK: Marcela Horešovská (OHS)
místopředsedkyně HIK: Zuzana Zavadilová (OESM)
členka HIK: Ivana Baďurová (OHS)
členka HIK: Jana Čáková (OI)
členka HIK: Hana Vávrová (OESM)
členka HIK: Ing. Hana Černíková (OESM)
členka HIK: Ing. Vanda Šimánková (OÚR)

II. p o v ě ř u j e

1. Ing. Miroslava Froňka, starostu městské části Praha 14

potvrzením správnosti provedené inventarizace dle metodiky MHMP

2. Marcelu Horešovskou, předsedkyni HIK

jmenovat členy dílčích inventarizačních komisí

T: 1. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk, Marcela Horešovská
Na vědomí: Ing. Luděk Lisý, Marcela Horešovská