Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 606/RMČ/2005

k rozhodnutí o zakázce "Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vozidel městské části Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. s.

2. uzavření smlouvy pro havarijní pojištění vozidel s pojišťovnou KOOPERATIVA, a. s.

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit potřebné úkony pro uzavření smluv s výše uvedenými pojišťovnami

T: 20. 12. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OPBM KS