Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 608/RMČ/2005

k návrhu na revokaci usnesení č. 616/RMČ/2004 ze dne 30. 11. 2004


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení č. 616/RMČ/2004 ze dne 30. 11. 2004 v plném rozsahu

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na revokaci usnesení č. 73/ZMČ/2004 ze dne 21. 12. 2004 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM - oddělení majetkových dispozic