Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 612/RMČ/2005

k návrhu na prodloužení nájmu o další 1 rok pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 1070 ul. Bří Venclíků, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením doby nájmu o další 1 rok pro nájemce nebytových prostor o celkové výměře 109,74 m2 v objektu č. p. 1070, ulice Bří Venclíků, Praha 9, dle přílohy

č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s, o odsouhlasení prodloužení doby nájmu o další 1 rok pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 1070, ulice Bří Venclíků, Praha 9

T: 31. 12. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., OESM, nájemce