Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 613/RMČ/2005

k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9

T: 30. 11. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS