Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 614/RMČ/2005

k návrhu na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í ,

že dne 22. 9. 2005 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v domě č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9, kde byly předloženy v řádné lhůtě čtyři nabídky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. r u š í

výběrové řízení na pronájem bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, ul. Gen. Janouška, Praha 9

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: SMP-14, a. s., KS