Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 617/RMČ/2005

k návrhu na zrušení věcného břemene v objektu č. p. 904 v Kukelské ulici


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zrušením věcného břemene k objektu č. p. 904 v Kukelské ulici spočívajícího v závazku BD Lehovec 904 poskytovat prostory v části domu č. p. 904 k provozování nestátní zdravotní péče (lékařské ordinace) po dobu deseti let ode dne vkladu kupní smlouvy uzavřené dne 25. 3. 2002

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na zrušení věcného břemene k objektu č. p. 904 v Kukelské ulici na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: BD Lehovec 904, OESM