Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 618/RMČ/2005

k návrhu na podání žádosti Magistrátu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 232/155, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podáním žádosti Magistrátu hl. m. Prahy o svěření pozemku parc. č. 232/155, k. ú. Černý Most do svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit žádost o svěření pozemku parc. č. 232/155, k. ú. Černý Most na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM