Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 620/RMČ/2005

k žádosti o převod pozemků v k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem školních objektů z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeno do správy městské části Praha 14


 

Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem na převod pozemků v k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem školních objektů z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeno do správy městské části Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit návrh na převod pozemků v k. ú. Hloubětín, funkčně spjatých s provozem školních objektů z vlastnictví České republiky do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeno do správy městské části Praha 14 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic