Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 622/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1162/1 v k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na prodej části pozemku parc. č. 1162/1 v k. ú. Kyje, o výměře cca 150 m2 za kupní cenu 1 800 Kč/m2, panu Ing. Zdeňkovi Horákovi, bytem Tálinská 1544, Praha 9

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění adresného záměru na prodej části pozemku parc. č. 1162/1 v k. ú. Kyje

T: 15. 12. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM- OMD