Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 624/RMČ/2005

k návrhu na ukončení nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 k budově č. p. 964 spolu s funkčně spjatými nemovitostmi a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi týmiž smluvními stranami týkající se stejných nemovitostí


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením nájemní smlouvy dohodou mezi městskou částí Praha 14 a Základní školou Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 k budově č. p. 964 spolu s funkčně spjatými nemovitostmi k 31. 12. 2005 (příloha č. 1) a uzavření smlouvy o výpůjčce mezi týmiž smluvními stranami týkající se stejných nemovitostí s účinností od 1. 1. 2006 (příloha č. 2)

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

ukončit nájemní smlouvu s výše uvedenými stranami a uzavřít s nimi smlouvu o výpůjčce

T: 31. 12. 2005

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS