Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 625/RMČ/2005

k návrhu dodatku č. XI ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M. Delta spol. s r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. XI ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M. Delta spol. s r. o.

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. XI ke smlouvě o zajištění lékařské služby první pomoci pro děti a dospělé, uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a M. Delta spol. s r. o.

T: 31. 12. 2005

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: M. Delta spol. s r.o., OSVZ, OESM