Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 626/RMČ/2005

k návrhu dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 Oblastním spolkem Českého červeného kříže v roce 2006


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 Oblastním spolkem Českého červeného kříže v roce 2006

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území městské části Praha 14 Oblastním spolkem Českého červeného kříže v roce 2006

T: 31. 12. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OSVZ, OESM