Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 627/RMČ/2005

k návrhu na dofinancování Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 provozovaným Oblastním spolkem Českého červeného kříže


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 500.000 Kč na pokrytí provozních nákladů Domu sociálních služeb provozovaného Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9 v roce 2005

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit předložení návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9 v celkové výši 500.000 Kč na pokrytí provozních nákladů Domu sociálních služeb, Bojčenkova 1099 v roce 2005 na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OSVZ, OESM