Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 629/RMČ/2005

k návrhu dodatku č. 1 zřizovací listiny Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a Základní školy, Praha 9 - Černý Most Bří Venclíků 1140


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s dodatkem č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 13. 12. 2005

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků