Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

71. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 29. 11. 2005

č. 630/RMČ/2005

k návrhu na úpravu osobního příplatku řediteli ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická od 1. 12. 2005


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem na úpravu osobního příplatku PaedDr. Petra Skalského, CSc., ředitele ZŠ Vybíralova a Mgr. Josefa Knepra, ředitele ZŠ Chvaletická dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. seznámit ředitele s úpravou osobního příplatku od 1. 12. 2005

2. zajistit zvýšení osobního příplatku dle bodu I.

T: 15. 12. 2005

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, PO, ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova