Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 199/RMČ/2006

k informaci o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. 6. 2006


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14