Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 200/RMČ/2006

k výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku dávek státní sociální podpory


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku dávek státní sociální podpory

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

Na vědomí: KT