Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 202/RMČ/2006

k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 č. 145/RMČ/2006 ze dne 14. 3. 2006 spolu s návrhem na přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, Kardašovská ulice, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení Rady městské části Praha 14 č. 145/RMČ/2006 ze dne 14. 3. 2006

II. s o u h l a s í

s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami pronajímání bytů městské části Praha 14, tj. s přidělením uvolněného bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jeden rok s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jeden rok

T: 30. 4. 2006

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s., a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jeden rok s regulovaným nájemným

T: 15. 5. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s., budoucí nájemce bytu