Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 205/RMČ/2006

k návrhu na obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovení nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu neurčitou

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 6. 6. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., nájemce