Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 208/RMČ/2006

k návrhu na schválení zrušení výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í,

že dne 4. 4. 2006 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9, kde byly v řádné lhůtě předloženy dvě nabídky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. r u š í

výběrové řízení na pronájem bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o zrušení výběrového řízení

2. zajistit zveřejnění záměru na pronájem předmětného bytu

T: 20. 4. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, uchazeč