Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 217/RMČ/2006

k návrhu výběrového řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na akci: "Oprava oken, výměna za plastová - ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu výběrového řízení a podaných nabídkách

II. s o u h l a s í

na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek se zrušením výběrového řízení na akci "Oprava oken, výměna za plastová - ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9" a s vypsáním nového výběrového řízení

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou ředitelku a. s. Správa majetku Praha 14 o schváleném výsledku výběrového řízení se závěrem zrušení výběrového řízení na akci "Oprava oken, výměna za plastová - ul. Kpt. Stránského 993, Praha 9" a vypsání nového výběrového řízení

 

T: 5. 5. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS