Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

80. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 11. 4. 2006

č. 224/RMČ/2006

Parkoviště Bryksova - příprava projektu pro program JPD 2


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s přípravou projektu "Parkoviště Bryksova" pro program JPD 2, opatření 1. 3 - veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CopiRisco CZ, a. s., Havlíčkova 15, Praha 1

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy s obchodní společností CopiRisco CZ, a. s.

T: 19. 4. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, OVD