Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 263/RMČ/2006

k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

Provede: nositel úkolu
Na vědomí: nositelé úkolů