Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 266/RMČ/2006

k návrhu na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ulice, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem na přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ulice, Praha 9 ve veřejném zájmu na dobu určitou jeden rok s regulovaným nájemným dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, Kardašovská ulice, Praha 9 na dobu určitou jeden rok s regulovaným nájemným

2. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s., a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9 na dobu určitou jeden rok s regulovaným nájemným

T: 31. 5. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s., budoucí nájemce bytu