Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 268/RMČ/2006

k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Aquablues na pořízení sportovní výbavy


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku OS Aquablues ve výši 35.000 Kč na pořízení sportovní výbavy

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit poskytnutí finančního příspěvku OS Aquablues ve výši 35.000 Kč na pořízení sportovní výbavy

T: 15. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: KS, OESM, OIA