Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 275/RMČ/2006

k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v ul. Rochovská 760, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s podnájmem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 760, ul. Rochovská, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu určitou jednoho roku

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony související s podnájmem bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 760, ul. Rochovská, Praha 9 na dobu určitou jednoho roku

 

T: 31. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce