Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 278/RMČ/2006

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 0, I. kategorie v domě č. p. 1041, Doležalova ul., Praha 9 po trvalém opuštění společné domácnosti s nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu určitou od 1. 5. 2006 do 30. 10. 2006

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 s novým nájemcem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2006 do 31. 10. 2006

T: 31. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce