Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 282/RMČ/2006

k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků při železniční trati Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci pro účely stavby - modernizace traťového úseku


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru na pronájem částí pozemků při železniční trati Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci pro účely stavby - modernizace traťového úseku

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků při železniční trati Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci pro účely stavby - modernizace traťového úseku

T: 21. 5. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM