Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 284/RMČ/2006

k návrhu na zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 228/2 a 228/6, k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zveřejněním záměru (příloha č. 5) na prodej pozemků parc. č. 228/2 a 228/6, k. ú. Hostavice

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 228/2 a 228/6, k. ú. Hostavice

T: 20. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM