Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 285/RMČ/2006

k návrhu na ukončení nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830 a 2832 v zahrádkářské kolonii v ul. Borská, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s ukončením nájemní smlouvy č. 245/201/OSM/96 ze dne 24. 4. 1996 na pronájem částí pozemků parc. č. 1760, 2830 a 2832, o celkové výměře 315 m2, díl č. 4 v zahrádkářské kolonii v ul. Borská, k. ú. Kyje dohodou ke dni 31. 5. 2006

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 245/201/OSM/96 mezi Ing. Jiřím Svobodou, bytem Kukelská 904/110, Praha 10 a městskou částí Praha 14

T: 31. 5. 2006

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM