Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 288/RMČ/2006

k úpravě řešení na umístění stavby "Soubor rodinných domů - Nad Rajskou zahradou" ve funkčním území smíšeném obchodu a služeb SVO


Rada městské části Praha 14

I. n e m á  n á m i t e k

k předložené úpravě řešení na umístění stavby "Soubor rodinných domů - Nad Rajskou zahradou" ve funkčním území smíšeném obchodu a služeb SVO

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit stanovisko k úpravě řešení na umístění stavby "Soubor rodinných domů - Nad Rajskou zahradou" odboru výstavby a dopravy Úřadu městské části Praha 14

T: 12. 5. 2006

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Skala
Na vědomí: OÚR, OVD