Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

82. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 9. 5. 2006

č. 292/RMČ/2006

k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2005/2006 v oblasti hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2005/2006 v oblasti hlavní činnosti dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele ZŠ a MŠ s výší poskytnuté odměny za I. pololetí školního roku 2005/2006 v oblasti hlavní činnosti

T: 15. 5. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ