Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 78/RMČ/2006

XIII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

XIII. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2006

schválený rozpočet

 232 010,00 tis.

financování

   - 2 239,00 tis.

výdaje

 229 771,00 tis.

rozpočet po XII. rozpočtovém opatření k 28. 11. 2006

 300 609,70 tis.

neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy SR

        250,40 tis.

ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR

        242,70 tis.

převod do FRR

- 11 403,70 tis.

navýšení rozpočtu z fondu zaměstnavatele

        411,90 tis.

ostatní příjmy

     3 263,00 tis.

celkem rozpočet snížen o

   - 7 235,70 tis. 

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 19. 12. 2006

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM