Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 79/RMČ/2006

k návrhu na úpravu odpisových plánů ZŠ a MŠ pro rok 2006


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu odpisových plánů základních a mateřských škol pro rok 2006 dle přílohy č. 1 (rtf, 37KB)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

seznámit ředitele základních a mateřských škol se schválenými úpravami odpisových plánů pro rok 2006

T: 28. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM