Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

3. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 12. 12. 2006

č. 80/RMČ/2006

k návrhu na zadání veřejné zakázky "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka výpočetní techniky a nábytku"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zadání podlimitní veřejné zakázky "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14 - dodávka výpočetní techniky a nábytku" formou otevřeného řízení v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit zadání výše uvedené veřejné zakázky

T: 31. 12. 2006

 

Ing. Miroslav Froněk
starosta městské části Praha 14
Bohumil Sobotka
zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OSVZ, OI